Nabízené služby

 • PARDUBICE, ul. Hronovická č.p.1039 (proti FÚ) ,530 02
 • Po dohodě kontaktní místo v místě správy. Možnost vzdálené správy nemovitosti.
 • Správu nemovitostí na základě mandátní smlouvy.
 • Vedení finanční operací nemovitosti na Vašem bankovním účtu nemovitosti
 • Máme uzavřeno odpovědnostní pojištění na naši činnost .
 • Odměna je kalkulována za dvanáct měsíců, fakturace měsíčně.
 • Po dohodě přímo přístup do naší evidence Vašeho domu On line po internetu.
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby .
 • Naše stránky www.mimaservis.cz a možnost využití našich stránek pro vlastníky.
 • Realitní služby , zajištění odhadů ,technická pomoc , přepočty nájmů, atd.
 • Po dohodě řešení dlužníků právní cestou.
 • Po dohodě příprava bankovních příkazů k podpisu pro klienta
 • Po dohodě s klientem komplexní bankovní služby
 • Po dohodě pomoc s organizací schůze vlastníků
 • Po dohodě zakládání společenství vlastníků , stanovy , první schůze s notářem
 • Po dohodě školení pro členy výboru společenství a jednotlivé vlastníky
 • Jednorázové služby pro vlastníky : vyúčtování služeb, smlouvy, přepočty nájmů, měření

KOMPLEXNÍ SERVIS SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

 • Předpis záloh (fondu) na oprav,nájmu a záloh na služby , sledování úhrad a dlužníků.
 • Vedení nákladů a výnosů domu – dokladová evidence domu dle zákona
 • Roční vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitosti.
 • Zajištění všech potřebných pravidelných revizí v předepsaných termínech
 • Zajištění provozu ,oprav a údržby nemovitostí po dohodě s vlastníkem.
 • Zajištění pojištění nemovitosti , úvěru, hypotéky.
 • Přehled o správě nemovitosti dle potřeby klienta.
 • Zajištění SIPO a smluv s dodavatelem energií a služeb spojených s užíváním nemovitosti.
 • Podpora rekonstrukcí panelových bytových domů program PANEL.
 • Možnost zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Poptávky a po dohodě výběrová řízení
 • Technická a poradenská pomoc při správě nemovitosti
 • Sestavování plánu zhodnocení a oprav nemovitosti
 • Registrace správce v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů .

Pokud Vás nabídka zaujala vyplňte prosím kontaktní formulář.
Rádi Vám poskytneme další informace Tel: 602 186 015.