Odkazy

Obchodní rejstřík

Vyhledávání v Obchodním rejstříku.

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů. Vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Plátci daně z přidané hodnoty – DPH

Vyhledávání plátců DPH podle identifikačních čísel (DIČ).

Evidence úpadců

Vyhledávání v Evidenci úpadců.

Přehled státních zástupců

Seznamy státních zástupců podle okresů.

Přehled soudců

Seznamy soudců na jednotlivých soudech.

Obchodní věstník

Obchodní věstník – informace o podnikatelských subjektech.

Adresy v České republice

Popisná čísla všech obývaných domů, ulic, měst a obcí v České republice.

Územně identifikační registr adres ČR

Vyhledávání v registru adres všech stavebních objektů, které mají domovní číslo.

Centrální registr občanů

Informační systém evidence občanů ČR, informace o přidělování rodných čísel, statistické údaje o žijících i zemřelých osobách.

Centrální registr vozidel

Statistické informace o registrovaných vozidlech v ČR.

IS CEDR III-internet

Informační systém CEDR Centrální evidence dotací z rozpočtu obsahuje informace o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu.

Katastr nemovitostí

Informace pro občany o vyřizování správních záležitostí týkajících se katastru nemovitostí. Postup při poskytování údajů z katastru, informace o povolení vkladu do katastru. Přehled zákonů, upravujících katastr nemovitostí.

Občanská sdružení

Seznam občanských sdružení.